Medlemskab og optagelseskriterier

“QQs formål er både at fremme medlemmernes individuelle udvikling som tekstilkunstnere og at udbrede interessen samt anerkendelsen af tekstilkunst i offentligheden”.

Nye medlemmer skal gå ind for ovenstående formålsformulering, og gøre en aktiv indsats for gruppen som helhed. Kontingent er 750kr 2 x årligt, dette inkluderer udstillingsafgifter.

Indmeldelsesgebyr 500 kr.

Reg.nr 9309 – konto 2090258500
Proceduren for optagelse af nye aktive medlemmer er følgende:

Ansøger skal beskrive:

Værkerne vurderes ud fra gode digitale fotos uden forstyrrende baggrund. Der skal insendes gode digitale fotos af 5 unikke værker, max. 3 år gamle, hvoraf mindst et af værkerne skal være mindst 1 kvadratmeter og kan evt. bestå af 2 eller flere mindre dele, der udgør en kunstnerisk helhed. Værkerne skal være angivet med størrelse, (højde x bredde), titel, årstal, idé med værket, anvendte materialer og fremgangsmåde.

Værkerne vurderes udfra de indsendte
fotos og følgende punkter:

Ansøgningen indsendes til formanden