QQTextilKunst1
at tilmelde værker til udstillinger

Ansøgningen indsendes til formanden

Birgit Kjemtrup
Frederiksborgvej 550
4000 Roskilde

Mobil: +51374719
Mail:   bnkjemtrup@gmail.com

item4

Medlemskab og optagelseskriterier

"QQs formål er både at fremme medlemmernes individuelle udvikling som tekstilkunstnere og at udbrede interessen samt anerkendelsen af tekstilkunst i offentligheden”.

Nye medlemmer skal gå ind for ovenstående formålsformulering, og gøre en aktiv indsats for gruppen som helhed. Kontingent er 750kr 2 x årligt, dette inkluderer udstillingsafgifter.

Indmeldelsesgebyr 1000 kr.
Reg.nr 9309 – konto 2090258500
 

Proceduren for optagelse af nye aktive medlemmer er følgende:

Ansøger skal beskrive:

1. CV, hvilke kurser/uddannelse og udstillinger har du deltaget i?
2. Hvorfor vil du gerne optages i QQTextilKunst?
3. Hvad er du optaget af i dit arbejde med tekstilkunst?
4. Hvad vil du bidrage med i QQTextilKunst?

Værkerne vurderes ud fra gode digitale fotos uden forstyrrende baggrund. Der skal insendes gode digitale fotos af 5 unikke værker, max. 3 år gamle, hvoraf mindst et af værkerne skal være mindst 1 kvadratmeter og kan evt. bestå af 2 eller flere mindre dele, der udgør en kunstnerisk helhed. Værkerne skal være angivet med størrelse, (højde x bredde), titel, årstal, idé med værket, anvendte materialer og fremgangsmåde.

Værkerne vurderes udfra de indsendte fotos og følgende punkter:

1. Det kunstneriske indtryk
2. Originalitet
3. Komposition
4. Æstetik/finish

 

Eksempler på aktiv medvirken i gruppen: