QQTextilKunst1
at tilmelde værker til udstillinger

Ansøgningen indsendes til formanden

Ulla Valnert
Lundegade 23, 1. tv.
3000 Helsingør

Mobil +45 29 46 70 45
ullavalnert@gmail.com

item4

Medlemskab og optagelseskriterier

"QQs formål er både at fremme medlemmernes individuelle udvikling som tekstilkunstnere og at udbrede interessen samt anerkendelsen af tekstilkunst i offentligheden”.

Nye medlemmer skal gå ind for ovenstående formålsformulering, og gøre en aktiv indsats for gruppen som helhed. Kontingent er 650 kr pr. år pt.
 

Proceduren for optagelse af nye aktive medlemmer er følgende:

Ansøger skal beskrive:

1. CV, hvilke kurser/uddannelse og udstillinger har du deltaget i?
2. Hvorfor vil du gerne optages i QQTextilKunst?
3. Hvad er du optaget af i dit arbejde med tekstilkunst?
4. Hvad vil du bidrage med i QQTextilKunst?

Værkerne vurderes ud fra gode digitale fotos uden forstyrrende baggrund. Der skal insendes gode digitale fotos af 5 unikke værker, max. 3 år gamle, hvoraf mindst 1 skal være 1 kvadratmeter eller mere. Værkerne skal være angivet med størrelse, (højde x bredde), titel, årstal, idé med værket, anvendte materialer og fremgangsmåde.

Værkerne vurderes udfra de indsendte fotos og følgende punkter:

1. Det kunstneriske indtryk
2. Originalitet
3. Komposition
4. Æstetik/finish

 

Eksempler på aktiv medvirken i gruppen: