QQTextilKunst1
item4

Kirsten Larsen

Ebba Thomsen Lindtner

Bente Theilsby

Jane Thomsen

Ulla Valnert

Karin Østergaard

Æresmedlemmer

Evy Qvistgaard

Barbara Stougaard