QQTextilKunst1
item4

Hedvig Poulsen

Dorte Gjelstrup

Eva Have

Lene Hansen

Kirsten Hays

Margrethe Ingeman

Lone Jensen

Birgit Kjemtrup

Lone Knudsen

Kirsten Larsen

Ebba Thomsen Lindtner

Annelise Olsen

Hedvig Poulsen

Jane Thomsen

Ulla Valnert

Karin Østergaard

 

Æresmedlemmer:

Evy Qvistgaard

Barbara Stougaard